Op donderdag 26 sept. a.s., om 20.00 uur, hopen we u en jullie te ontmoeten. Dat is in de consistorie. Welkom!