Ga naar de inhoud

Belijdeniscatechisatie

‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Gemeente, als je deze woorden van de Heere Jezus leest, word je dan niet even stil gezet? Is dat echt zo? Natuurlijk is dat zo! Zo staat het in Gods Woord! Wellicht hebt u de belijdenisdienst van twee maanden geleden gezien toen drie van onze gemeenteleden belijdenis van hun geloof aflegden. Toen dacht u of dacht jij misschien wel: zal ik me voor komend jaar ook opgeven? Er staat geen leeftijd voor: als je 18 bent, ben je niet te jong en als u 77 jaar bent, bent u niet te oud. Vele jongeren en ouderen hebben hierbij hun vragen: durf ik mijn jawoord aan de Heere te geven? Kan ik wel nakomen wat ik de Heere beloof? Ben ik in staat om de lesstof te leren? Over deze en andere vragen kunt u/kun jij altijd spreken met de wijkouderling. De Heere vraagt om een jawoord vanuit het hart. Zou Hij, Die alles in Zijn hand heeft, niet machtig zijn om te geven wat Hij van ons vraagt? Laten we nooit vergeten dat de Heere op grond van onze doop er recht op heeft dat we met mond en hart Zijn naam belijden. De kerkenraad nodigt u hartelijk uit u op te geven om dit jaar de belijdeniscatechese te volgen. Aanmelden kan bij de scriba.