Ga naar de inhoud

Belijdeniscatechisatie

‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Lieve gemeente, als je deze woorden van de Heere Jezus leest, word je dan niet even stil gezet? Is dat echt zo? Natuurlijk is dat zo! Het staat toch in Gods Woord. Misschien heb je er al meerdere keren over gedacht, zal ik dit jaar..? Als je 19 bent, ben je niet te jong en als u 73 jaar bent, ben je niet te oud. De kerkenraad nodigt u hartelijk uit u op te geven om dit jaar de belijdeniscatechese te volgen. Onze consulent, ds. Van der Veen uit Sliedrecht, heeft toegezegd om bij voldoende deelname deze catechisatie te geven. Opgave bij de scriba.