Ga naar de inhoud

Belijdenis

De meesten van ons zijn als een klein kind gedoopt. Bij die gelegenheid heeft God gesproken, dat Hij ons in onze verlorenheid opzoekt en dat wij van Hem een kind mogen zijn. Maar Zijn machtig woord vraagt om een antwoord. Dat antwoord wordt m.n. door ons gegeven als wij ten overstaan van God en met als getuigen de leden van Zijn gemeente belijdenis doen. Daar mogen we naar verlangen. Dat we het “Ja” dat onze ouders bij de Doop gesproken hebben over mogen nemen. Want dan zeggen we: “God, ik vertrouw me U toe. Want ik ben bij U alleen maar veilig.” De Heere God vraagt geen perfecte mensen, maar Hij vraagt naar hen, die Hem niet missen kunnen. Ik hoop, dat er ook in ons dorp zulke jongeren en ouderen gevonden worden! Laten onze ouderen en jongeren zich ernstig en biddend bezig houden met deze dingen. En wij zeggen tegen u wat Salomo in de Spreuken namens God zelf aan de mensen doorgeeft: “Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij uw hart!” (Spr.3:6). Zo werkt God het geloof. En hoe klein het ook is, Hij veracht het niet. En van dat geloof, hoe klein en zwak ook, mogen wij in de kerk belijdenis doen! Wilt u er eens met iemand over spreken? U kunt altijd terecht bij uw wijkouderling. In verband met de voorbereiding horen we graag tijdig of u belangstelling hebt om deze catechisatie te volgen dit seizoen.