Bij de familie Jacquo en Linda Theunisse-Mourik werd er op 3 september een zoon en broertje geboren. Hij draagt de mooie naam Vince. Hartelijk feliciteren wij dit gezinnetje met dit wonder van God. Wij bidden, dat dit kind in de weg van het geloof in het midden van de gemeente mag worden geleid. Het ABC van het geloof dient de kinderen al vroeg te worden geleerd. Dat is het fundament waarop verder kan worden gebouwd. De ouders doen dat met tact, geduld en liefde, overeenkomstig Gods woord. Zij leren hun kinderen, dat er een God is, Die recht heeft op hun leven. En dat er een Zaligmaker is, Die hen van hun zonden verlost. En dat er een Heilige Geest is, Die hen vernieuwt. Wij bidden voor het kind om een gezegend en blij leven.