Op 25 maart jl. werd er bij Nijs en Maartje den Besten- van Es een zoon geboren. Hij heet Thijmen Jari, met als roepnaam Thijmen. Wij feliciteren de ouders hier heel hartelijk mee. Dit is de vervulling van een natuurlijk en groot verlangen. Dit is een bijzondere gave van God. T.z.t. hopen we, dat de kleine man zal worden gedoopt. Je kind te laten dopen, is zoiets als kleur bekennen. Het is uit de sfeer van de vrijblijvendheid te worden gehaald. Het is een nieuwe nationaliteit te krijgen. En een hemelburger te zijn. Dat gaat niet vanzelf. Maar in het geloof en in het dichtbij Jezus te blijven, is het dat dat plaats vindt. Hartelijk wensen wij dit gezin dat deel ook toe.