Bij Aart en Linda de Jong- van Andel is er op 22 dec. jl. een zoon geboren. Stijn is zijn naam. Wij feliciteren de ouders (en natuurlijk ook de grootouders) hier heel hartelijk mee. Jullie kind is een lief kind en een mooi kind en een flink kind, maar het is ook een verloren kind. Christus is het Kind van Bethlehem, geboren in de stille, heilige nacht, dat in de wereld is gekomen om verlorenen te redden. Wees een voorbeeld voor jullie kleine jongen en wil in de weg van Gods Woord Hem zoeken, eren en dienen. Wil jullie kind met ijver meenemen in de weg die voert tot de eeuwige vrede. Zeg het tegen elkaar maar in ernst en grote liefde: “Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft” (Lk.2:15).