Jan en Cara-Lyndis de Ruiter en hun twee meisjes zijn heel gelukkig met de geboorte op 13 aug. jl. van de kleine Rhodyn Teunis. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. Wij spreken de wens uit, dat de kleine Rhodyn tot blijdschap van God en de mensen opgroeien mag en gelukkig zal zijn. Jezus zegt: “Mijn schapen horen Mijn stem” (Joh.10:27). Er zijn heel veel stemmen. In ons. En rondom ons heen. Zij roepen, zeker als wij jong zijn: “Kom, deze kant op! Hier moet je zijn!” Een mooi leven wordt ons door hen in het vooruitzicht gesteld. Maar eens zwijgen al die stemmen. Alles wat je in de wereld hebt en bent geworden “zegt” dan niets meer. Niets vertroost ons dan meer. Maar God blijft bij Zijn Woord. Wij moesten er ook maar bij blijven. Dat is ook het geloof: Gods woord vertrouwen. En het meer vertrouwen dan je eigen wankele hart. Ouders, mogen jullie kinderen leren in de wegen van de Herder te gaan!