Op 29 juli is bij Arjan en Renske Mourik een dochtertje geboren: Miriam Rhodé, roepnaam Rhodé. Wij feliciteren jullie hartelijk met dit derde kindje. We bidden jullie toe dat Rhodé, samen met Joah en Jefta, mag opgroeien in de ‘vreze des Heeren’, d.w.z. dat ze al vroeg de Heere Jezus mogen leren kennen en Hem mogen volgen in hun leven.