Bij Marco en Marianne Molenaar- van der Hoeven werd er op 15 dec. jl. een tweede zoon geboren. Hij heet Max Maarten Jacobus; met als roepnaam Max. De zonen heten dus Mees en Max; en dat klinkt. Wij feliciteren dit gezin heel hartelijk met deze geboorte. Wij hopen dat de kleine man zijn identiteit, zijn werkelijke leven, hebben mag in zijn bij Christus te behoren. “Wie heb ik behalve U in de hemel?” (Ps.73:25). Want wij hebben geen leven dan alleen maar in Hem. Dat is waar ook de doop ons van spreekt. Mogelijk zal iemand dat te objectivistisch vinden. Maar zodra je jezelf de vraag stelt: “Waarom heb ik nog zoveel leven buiten de Heere Jezus?”, blijkt dat zo objectivistisch toch niet te zijn. Wij weten in het geloof, dat we Gods kinderen zijn; maar dat is geen starre stand van zaken, maar wij bidden er dagelijks om. Maar wel in de zekerheid, dat God dat stellig verhoort. Zo is dat met Gods beloften: biddend en bedelend worden ze ons deel; maar ze liggen wel vast. Wees maar trouw in het met jullie kinderen God te dienen!