In het gezin van Arjan en Nellie van Meijeren-Kok van de Ammersekade 1 werd op 22 juni j.l. de derde zoon geboren. Hij heet Aart Marien; met als roepnaam Marien. Wij feliciteren de ouders en de twee broertjes hier heel hartelijk mee. Wij hopen, dat dit kind tot eer van God en tot blijdschap van de mensen op zal groeien. In de preek van de afgelopen zondagmorgen ging het n.a.v. 1 Sam.2:18 o.m. over Samuëls moeder Hanna, die haar kind a.h.w. had achtergelaten bij God in het heiligdom te Silo. Hanna had haar kind van God geleend (zoals wij allemaal onze kinderen van God lenen). En zij leende hem op haar beurt aan God weer terug. Hanna zag haar zoon maar weinig; maar ze was wel heel het jaar met hem in de weer. Zij had om hem op te voeden maar heel weinig tijd. Want je hebt niet veel tijd. Het is daarom niet voor niets dat de kerk bij de kinderdoop zweert. Want je hebt niet veel tijd. Onze kinderen zijn Samuël niet. Maar wij bidden, dat ook onze kinderen met een rein en ijverig hart God mogen dienen.