Ga naar de inhoud

Geboren: Lucas Bijkerk

Op woensdag 25 maart is bij Pieter en Jantine Bijkerk een zoon geboren, die de namen Lucas Pieter gekregen heeft. Zijn roepnaam is Lucas. Elke geboorte is een wonder, een geschenk uit Gods Hand. Maar de voorgeschiedenis kennende, is dit een heel bijzonder wonder. Vrees is door God veranderd in verwondering en blijdschap. Op het geboortekaartje staat de tekst:
Als een borduursel teer en fijn,
ontvingen wij dit kindje klein.
Stil is ons hart om dit grote geschenk.
Want wie zijn wij dat Hij ons zo gedenkt.

Na een verlies heeft de Heere jullie toch weer verblijd en gezegend met de kinderzegen. Van harte willen we jullie feliciteren en bovenal Gods zegen toewensen in de opvoeding van jullie drie zoons. Een verantwoordelijke taak die er op jullie schouders rust, maar ziende op onze Heere en Heiland, Jezus Christus, mogen jullie dit in vertrouwen oppakken. Liam en Nathan zijn de trotse broers van Lucas. Ook jullie gefeliciteerd met je lieve broertje.