Ga naar de inhoud

Geboren: Loreana Otten

Op 31 aug. j.l. werd er bij Klaas en Monica Otten een dochtertje en zusje geboren, dat Loreana heet en dat als Loreana Catharina Sarah zal worden gedoopt. Dit meisje is, naar de betekenis van haar naam, een “glanzende parel” en een kostbaar geschenk. Wij feliciteren dit gezinnetje hier heel hartelijk mee.Ps.119:73 zegt: “Uw handen hebben mij gemaakt en bereid”. Dat zijn twee begrippen die in elkaar overlopen, maar met elk een verschillend accent. ”Maken” is “scheppen”; en “bereiden” wil er ons daarbij nog op wijzen, dat we niet maar zo in het leven zijn geworpen, toevalligerwijs, maar dat God ergens met ons op aanwerkt en een doel met ons heeft. Ons hoogste doel is Gods eer. Dat is een gelukkig mens, die leeft tot Zijn eer. Ook Loreana is niet al wel goed genoeg; maar wij bidden, dat zij alsmaar meer herschapen mag worden tot een kind van de Heere. Wij bevelen haar biddend God aan.