Geboren: Op 8 sept. j.l. werd er bij Nils en Nicolet den Besten-Bakker een dochter en zusje geboren met de namen Lida Neeltje. Linde is de roepnaam. De naam doet mij aan zomer, gefilterd licht en schaduwrijke bomen denken. Iets van het paradijs klinkt er in deze mooie naam door. Onze kinderen zijn intussen vanwege de zonde geen paradijskinderen meer. Onze kinderen moeten, net als wij, opnieuw geboren worden. Maar wij mogen weten, dat de Heere Jezus ons gegeven is van de Vader tot ons eeuwig behoud. Moge God zich ontfermen over dit kind. Ouders en grootouders: “Van harte gefeliciteerd!”