Ga naar de inhoud

Geboren: Lev Mourik

Zondag 24 april was een bijzondere dag in het gezin van Renske en Arjan Mourik. Die dag werd hun vierde kindje geboren: Lev Benjamin. Zijn roepnaam is Lev. Vanaf deze plaats een hartelijke gelukwens aan het adres van deze dankbare ouders. En natuurlijk ook aan de broers Joah, Jefta en zus Rhodé. Het is een zegen van God als Hij ons zo’n klein mensje toevertrouwt. Dan legt Hij ook een hele taak op onze schouders. De Heere vraagt dat we onze kinderen grootbrengen in de weg van Zijn Woord en gebod. Dan kunnen we niet in eigen kracht. Kinderen opvoeden is ‘knieënwerk’. Wie het biddend van Boven verwacht, komt niet beschaamd uit. Gods zegen toegewenst.