Bij Gert-Jan en Anne-Wieke Vermeulen-Voskuil werd er op 6 okt. jl. een zoon geboren. Hij heet Koen Wiebe. De roepnaam is Koen. Koen is het broertje van Joël, Thijs en Annejolein. Wij feliciteren hen hier heel hartelijk mee. Wij bidden voor dit kind om een gelukkig leven. Een gelukkig leven is een leven onder de zegen van Abraham, Izak en Jakob. Dat is vaak niet een alleen maar voorspoedig leven. Want de zegen komt van Golgotha`s kruis. Maar het is, al zien we dat soms niet, het rijkste leven dat er bestaat. Ouders, leiden jullie je kinderen naar je vermogen maar tot Christus in de weg van Gods Woord. Wij staan arm voor God en met lege handen. Maar Hij laat geen bidder staan.