Ga naar de inhoud

Geboren: Jurre den Besten

Op 26 december, tweede kerstdag, werden Maartje en Nijs den Besten verblijd met hun zoon Jurre. Zijn volledige naam is Jurre Ties. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen en nabijheid toe op de opvoeding van Jurre. Als ouders hebben zij de mooie, maar ook zo verantwoordelijke roeping om hem wegwijs te maken in het leven. Dat betreft het opgroeien van kind tot volwassene met alle wijsheden en praktische kanten van het leven. Maar bovenal in de liefdevolle navolging van de Heere Jezus. Laten we daar ook telkens om bidden. Dat de Heere ouders wil bijstaan in de schitterende, verantwoordelijke en soms ook moeilijke taak die ze hebben: hun kinderen voorgaan in het dicht bij de Heere Jezus leven.