Bij Wout en Petra Bikker-Jurgens werd er op 28 jan. j.l. een dochter geboren. Het meisje heet Julia Sophia, met als roepnaam Julia. Wij feliciteren de ouders van harte met dit bijzondere feit. Wij bidden voor Julia dat haar Schepper haar gelukkig maakt en zegent. En wij bidden voor haar ouders om standvastigheid, geloof en wijsheid om hun dochter in de weg te leiden van Jezus Christus. “Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet” (Markus 10:14).