Ga naar de inhoud

Geboren: Jorieke Vermeulen

Op zaterdag 25 juli 2020 zag Johanne Marieke Vermeulen het levenslicht. Haar roepnaam is Jorieke. Vreugde en dankbaarheid. We willen de dankbare ouders Gert-Jan en Anne-Wieke van harte feliciteren met dit geschenk van God. In onze gelukwens denken we ook aan Joël, Thijs, Annejolein en Koen die er een zusje bij hebben, en natuurlijk ook de verdere familie. De hemelse Pottenbakker heeft met Zijn Hand de kleine Jorieke in de moederschoot geweven. Als een kostbaar borduurwerk. Voordat iets van haar begon te leven, stond alles al in Zijn boek geschreven. In Zijn trouw heeft de Heere moeder en kind gespaard en bewaard. Een dubbel wonder. Het is altijd weer een zegen van God dat alles goed mag gaan. Laten we de Heere erkennen als de Gever van dit leven en zeggen: ‘Heere, hoe groot bent U?’ Anne-Wieke en Gert-Jan, vraag maar dagelijks de Heere om kracht om jullie kinderen gelovig op te voeden. Leef hen maar voor hoe goed het is om de Heere te dienen. Dat is uiteindelijk het hoogste goed en de grootste schat. We hopen en bidden dat Jorieke al vroeg de Goede Herder leert kennen en volgen. Bij Hem zijn we in goede handen. Van harte Gods zegen toegewenst.