Bij Arjan en Renske Mourik- de Jong werd er op 12 sept. jl. een zoon geboren. Hij heet Joah Christiaan, met als roepnaam Joah. Wij feliciteren de ouders en grootouders hier heel hartelijk mee. Wij bidden voor dit kind om Gods zegen en dat het een kind mag zijn dat gelukkig wordt en dat leeft van Gods genade en dat wandelt in de vreze des Heeren.
“Een boog in de wolken
als teken van trouw,
staat boven zijn leven,
zegt: Ik ben bij jou!”