Bij de fam. Nijs en Maartje den Besten- van Es werd er op 25 sept. jl. een zoon en broertje geboren met de naam Jelthe Nijs. Jelthe is de roepnaam. Wij feliciteren de jonge ouders en hun familie daar heel hartelijk mee. In Ps.127:3 staat: “Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere, de vrucht van de schoot is Zijn beloning”. Wij zeggen dus niet: “Zie je het, dat zijn die van mij!” In de niet-gelovige wereld zijn de kinderen de kinderen van de mensen. Daarom “tuttelen” wij met onze kinderen vaak tot in het overdrevene toe. Dat is onze tijd. Het kind is de norm. Hoe vervelend onze kinderen daar ook van worden. Wij zijn overdreven zacht voor onze kinderen in veel gevallen, omdat wij denken, dat het onze kinderen zijn. De Bijbel vindt dat dus niet. De Bijbel zegt, dat zij Gods eigendom zijn. Maar dat is natuurlijk iets geweldigs. Deze psalm zegt vooral: “God is de Heere, Die aan ons denkt en ons voor Zijn rekening neemt”. Zullen we onze kinderen dagelijks in ons gebed God tonen en ze Hem aanbevelen? Zullen we ernstig onze kinderen voorgaan in de weg van Gods Woord? Hem zij alle eer gegeven!