Op 19 febr. jl. werd er bij de fam. Jacob-Jan en Tamara Matze-Jonker in de USA een zoon en broertje geboren. Hij heet Jefta Johannes Pieter; met als roepnaam Jefta. Wij feliciteren als “thuisgemeente” de ouders en Hanna en Jirah en de grootouders hier heel hartelijk mee. Het ontroert ons, dat we zo met de ijverige en dappere ouders die voor de theologische studie van Jacob-Jan in Amerika wonen deze verbondenheid hebben. We kunnen er niet heen snellen om hen te bezoeken, maar we kunnen voor hen bidden en hen door een briefje of een mailtje nog weer eens wat doen horen van ons. Wij bidden, dat Jefta in een weg van zegen en vrede mag gaan onder Gods hoge geleide. Steeds is Gods hart bij Zijn volk. In het sterven en weer opstaan van Jezus heeft God aan ons gedacht. Wat ook onze aanvechtingen zijn, zeg maar, net als Luther, als hij het niet meer zag zitten: “Ik ben gedoopt!” Dan zingt het in ons hart en in de gemeente: “`k Zal Hem nooit vergeten, Hem mijn Helper heten, al mijn hoop en lust” (Ps.33:10; berijmd).