Bij Nils en Nicolet den Besten-Bakker is op 5 okt. j.l. een zoon geboren. Het kind draagt de naam Jan Nijs. De roepnaam is Jan. Elke geboorte is een wonder; maar deze geboorte is dat zeker. God is voor ons, mensen, goed. Meer dan dat het ons toekomt, zorgt Hij voor ons. Laten deze jonge ouders hun kind met een dankbaar hart voorgaan in het Hem te dienen. “Loof de Heere, al zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel!” (Ps.103:22).