Ga naar de inhoud

Geboren: Iza Theunisse

Met blijdschap delen we u mee dat Linda en Jacquo Theunisse dinsdag 2 maart een dochtertje ontvingen uit Gods Hand. Haar naam: Iza. Op het kaartje staat: ’uniek, klein, heel bijzonder, Gods wonder’. Reden tot grote dankbaarheid. Iza is het zusje van Noa en Vince. We danken de Heere Die leven gaf en leven spaarde, en bidden of Iza in haar leven Psalm 139 mag leren zingen: “Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed”.