Bij Jacob-Jan en Tamara Matze-Jonker werd er op 23 mei j.l. een dochtertje geboren. Het meisje heet Marigje Johanna; met als roepnaam Hanna. Wij zijn blij, dat de Heere God deze jonge ouders dit lieve pand heeft willen toevertrouwen. Hem zij alle aanbidding en dank. Alle gelovige ouders lijken een beetje op Amram en Jochebed die hun kind, door het in een biezen mandje op het water te zetten, toevertrouwden aan God. Jullie moeten maar veel vragen: “God, laat ons kind het Uwe ook zijn!”