Op 26 maart jl. werd er bij Nick en Ploni van Zessen-Stuij een dochter geboren. Zij heet Hadassa. Wij feliciteren de jonge ouders hier heel hartelijk mee. Wij bidden, dat Hadassa bij Gods altaren een veilige en gezegende plaats hebben mag. T.z.t. hopen we, dat dit meisje zal worden gedoopt. Met dat wij worden gedoopt, raken wij ontworteld. Wij hebben dan in principe niet een eigen stukje vaste grond meer. Maar ons thuis is bij God. Nergens is het veilig dan alleen maar bij Hem. Wij bidden de ouders alle wijsheid, trouw en geloof toe om het kleine meisje op de voeden in het vrezen van God. Moge Hij geëerd, gedankt en geprezen worden.