Bij Herman en Aletta Hofman-Baan en hun kinderen is er op 4 febr. jl. een dochter en zusje geboren met de bijzondere naam Elodie Cornelieke. Haar roepnaam is Elodie. Wij feliciteren dit gezin van harte hiermee. Wij bidden, dat het meisje als een gezegend kind dat de Heere vreest groot zal worden. Luther zei: “Wij zoeken geld en een erfgoed voor onze kinderen, maar niet wat het ene nodige is”. Maar wat is dat negatief. Hoe ernstig en liefdevol voedde daarentegen Job zijn kinderen op. Leest u de verzen 1-5 van Job 1 daar maar voor. Hij zei niet: ”Zij zijn er te goed voor om met God te breken; want zo hebben wij ze niet opgevoed”. Maar hij kende zichzelf en vroeg om verzoening voor hun zonden. Ik hoop, dat het ons klein maakt. En dat wij weten: Als het van ons afhing, kwam er niets van terecht”. Dan zegt Hij: “Het hangt ook niet van u af, maar van Mij!” Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen” (Ps.81:11). En ik vraag: “God, geef mij evenwicht en verstand en liefde en inzicht, door Jezus Christus, die de wijze Man aan uw rechterhand is!”