De komende zondag worden er via de vrouwenvereniging weer bijbels voor Oost-Europa beschikbaar gesteld waarbij u, als u dat wenst, voor de verzending van een of meer exemplaren zorg draagt. Wij hopen, dat u aan deze actie ook wilt meedoen.