Ga naar de inhoud

Friedenstimme

Op D.V. 18 maart a.s. stellen wij u in de gelegenheid om een of meer Russische Bijbels vanuit de kerk mee te nemen om die op te sturen naar onze verre naasten die daar naar wij hopen erg gelukkig mee zullen zijn. De Bijbels als zodanig worden ons gratis ter beschikking gesteld en wij zorgen voor de porto. Deze bedraagt per pakketje €9,35. Wij hopen, dat u hier ook aan wil meedoen.

Download: