Wij doen ook dit jaar weer mee met de bijbelverzendactie van “Friedenstimme”. De komende zondag wordt u in de gelegenheid gesteld een of meer kinderbijbels ter verzending naar Oost Europa mee te nemen. U zorgt dan voor de porto en voor de verzending. De portokosten bedragen €6,32. Wij bevelen deze actie heel hartelijk aan.