Wij zijn dankbaar dat dit zo weer heeft plaats kunnen vinden.