Ga naar de inhoud

Hulp gevraagd

Vindt u / vind jij het ook zo fijn om een ander te verrassen? Dan hebben we u/jou nodig! Op DV zaterdag 18 december van 10.00 tot 12.00 uur worden er huis aan huis tasjes bezorgd met de kerstboodschap. Als u/jij wilt helpen, geef je dan uiterlijk 11 december op bij Marisca Bikker. Namens de evangelisatiecommissie alvast hartelijk bedankt!