Wij bidden om het welslagen van de kerstactie van D.V. morgen bij de “Jumbo”.