Wij delen u mede, dat ouderling-kerkrentmeester C. Kortlever vanaf nu i.p.v. oud. H.N. Aantjes in deze commissie meedoet. Wij wensen hem veel liefde voor dit deel van het gemeentewerk en wijs overleg toe. En wij danken oud. Aantjes, die tot nog toe deze taak heeft vervuld.