Op D.V. vrijdag 31 jan. a.s. organiseren de kerken van Brandwijk en M`graaf in de “Boerenklaas” een evangelisatieavond. Voor de nadere gegevens verwijzen wij u verderop in deze “Kerkbode” naar het algemene bericht.