Op D.V. woensdag 30 jan. a.s. komen wij om 9.15 uur in de “Wegwijzer” bijeen samen met de dames van de vrouwenvereniging. Om 9.00 uur is er al een kopje koffie. De Bijbelstudie gaat over Dan.9:1-3. Weet u (ook als gasten) welkom!