Op D.V. woensdagmorgen 29 okt. a.s. hopen wij elkaar weer op de afgesproken tijd te ontmoeten!