Op woensdagmorgen 17 febr. a.s., op de bekende plaats en tijd, hopen wij elkaar weer te ontmoeten!