Op D.V. woensdag20 maart a.s. op de bekende tijd en plaats ontmoeten wij elkaar weer!