Op woensdag 9 jan. a.s., op de bekende tijd, hopen wij elkaar weer te zien!