Op D.V. 11 april a.s., op de bekende tijd en plaats, ontmoeten wij elkaar weer!