Op D.V. woensdag 22 sept. a.s. komen wij op de ons bekende tijd en plaats weer bijeen!