Op woensdag 12 okt. a.s. op de bekende tijd en plaats hopen wij elkaar weer te zien!