Op 18 nov., op de bekende tijd en plaats, hopen wij elkaar weer te ontmoeten!