Op woensdag 30 okt. a.s., op de bekende tijd en plaats, hopen wij elkaar weer te ontmoeten.