Op 16 jan. a.s. hopen wij elkaar op de gewone tijd weer te ontmoeten!