Op D.V. woensdagmorgen 2 febr. a.s. komen wij op de bekende tijd en plaats weer bijeen!