9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bed. Heilige Doop)
18.30 uur cand. J.W. Verboom te Zegveld
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.89:1; en `s avonds Ps.140:12 en 13.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 9 okt a.s. verzorgen mevr. Saskia Aantjes-Westerlaken en Debora van de Graaf de oppas; en op 16 okt. mevr. Leontina Boele- de Haan en Colinda van Rees.