9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bediening Heilige Doop)
18.30 uur ds. A. van Lingen te Kinderdijk-Middelweg
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.126:1 en 2; en `s avonds Ps.127:1.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van de komende zondag D.V. is als extra maandelijkse collecte bestemd voor de kerk.
Oppas: Op D.V. 9 nov. a.s. verzorgen mevr. Irma Verhoef-Koorevaar, Arinne van den Dool en Debora van de Graaf de oppas; en op 16 nov. mevr. Nicolet den Besten-Bakker en Colinda van Rees.
Koffie drinken na de dienst: M.n. om u de gelegenheid te geven om de fam. Matze uit Grönebach weer even te ontmoeten, is er D.V. zondagmorgen a.s. een extra keer “koffie drinken na de dienst”. Het is aardig, dat de thuisfrontcommissie dat zo heeft bedacht. U bent allemaal van harte welkom.