9.30 uur ds. G.H. Abma te Gouda
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.115:1, 3 en 5; en `s avonds Ps.118:2.
Collecten: De tweede collecte in de dienst is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. Wij bevelen dit doel weer heel hartelijk aan.
Oppas: mevr. A. van de Graaf-Fontijn en Esther van Dijk verzorgen de oppas.